Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de bank is in lijn met de geldende nationale en internationale regelgeving, waaronder CRD (Capital Requirements Directive) IV, de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014, de Wbfo (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en de EBA Guidelines.

Beloningsbeleid directie
Het beloningsbeleid voor de directie is voor het laatst in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 14 september 2015 gewijzigd en vastgesteld. Een evaluatie van dit beleid zal plaatsvinden in de ava van april 2020 en in 2019 door een aandeelhouderscommissie worden voorbereid.

Beloningsbeleid medewerkers
Per 1 januari 2018 heeft de NWB Bank de variabele beloning (de winstdelingsregeling en de prestatieregeling) afgeschaft en medewerkers ontvangen hiervoor een toeslag van 10,745% naast het salaris. Deze toeslag geldt per 1 januari 2018 en is ter compensatie van het beëindigen van de variabele beloningsregelingen per diezelfde datum. De beëindiging past bij het zijn van een promotional bank en de maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van variabele beloningsregelingen.

De raad van commissarissen heeft het beloningsbeleid voor medewerkers goedgekeurd; de remuneratie- en benoemingscommissie evalueert het beleid tweejaarlijks.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.