Doorzak derivaat in lening

Alhoewel de NWB Bank zelf geen separate derivaten verstrekt, is het bereid om te kijken of het de klant kan helpen bij het afbouwen van een bestaande derivatenportefeuille met andere banken. Deze derivaten zijn in het verleden aangegaan om het renterisico af te dekken. Door in plaats hiervan een rentevaste lening in de boeken te krijgen, wordt hetzelfde effect bereikt zonder geconfronteerd te worden met aspecten die gepaard gaan met het gebruik van derivaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tegenpartijrisico, onderpandsafspraken met bijkomend liquiditeitsmanagement en clausules die de betreffende swapbanken in staat stellen tussentijds te beëindigen (waaronder de zogenaamde toezicht beperkende clausules). Het is mogelijk om bij dit type transactie een bestaande lening te herstructureren. Dit betekent dat een bestaande lening wordt beëindigd en in de plaats hiervan een nieuwe lening komt.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.