Green Bond (Waterobligatie)

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) is sinds 2014 een regelmatige issuer van Waterobligatiesen. De uitgifte van deze Waterobligaties onderstreept de rol van de NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector.

Door middel van de uitgifte van deze Waterobligaties blijft de NWB Bank nieuwe investeerders aantrekken en vergroot het het marktbereik voor Green Bonds. In aanvulling op de traditionele investeringsafwegingen zoals investeringsveiligheid en op risico afgestemde opbrengsten, is een groot deel van de obligaties door investeerders gekocht vanwege hun interesse om klimaatvriendelijke projecten te steunen binnen hun investeringsmandaat.

Opbrengsten van de Waterobligaties zullen worden toegewezen aan een rekening bij de NWB Bank bestemd voor financieringen aan de Nederlandse waterschappen. De waterschappen, met tezamen zo’n 11.000 werknemers, zijn verantwoordelijk voor overstromingspreventie, waterbeheer en waterkwaliteit. De aanpassing aan klimaatverandering is een geïntegreerd onderdeel van hun taken. Een groot deel van de toekomstige investeringen in overstromings- en waterbeheer zal worden uitgevoerd onder de noemer van het “Deltaprogramma”, een plan dat is opgezet door de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overstromingspreventie- en waterbeheerprogramma’s aansluiten op de verwachte klimaatverandering in de komende decennia. Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte.

Projecten die gefinancierd worden door de waterschappen zullen in lijn zijn met het mandaat dat is toegekend aan en beheerd wordt door de waterschappen zoals bepaald in de Waterschapswet. In overeenstemming met de Waterschapswet zullen de opbrengsten worden aangewend voor de financiering van hiervoor in aanmerking komende projecten die gericht zijn op (a) de matiging van klimaatverandering, zijnde het beheer van de waterwegen, (b) aanpassing aan klimaatverandering, inhoudende investeringen in klimaat-weerbarstige groei (overstromingspreventie, overige overstromingsafweringen en pompstations), of (c) biodiversiteitsprojecten die zijn gerelateerd aan biodiversiteitsprojecten die aan water zijn verbonden in plaats van rechtstreeks aan het klimaat (bv. het zuiveren en baggeren van de waterbodem, het vervoeren en zuiveren van afvalwater en het afvoeren van rioolslib).

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.