Klimaatmonitor Waterschappen

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van de Klimaatmonitor. Dit is een jaarlijks onderzoek waarmee de resultaten van de waterschappen op het gebied van energie en klimaat in beeld worden gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Arcadis.

De waterschappen hebben zichzelf hoge ambities opgelegd als het gaat om duurzaamheid. Zo willen de waterschappen in 2020 voor 40% in de eigen energiebehoefte voorzien en in 2025 al 100% energieneutraal zijn. Volgens de Klimaatmonitor 2018 bedroeg dit percentage in 2018 al 36,2% en liggen de waterschappen daarmee prima op schema. Ook willen de waterschappen hun CO2-klimaatvoetafdruk sterk verminderen, onder andere door de inkoop van groene stroom en de productie van biogas. Uit de Klimaatmonitor blijkt nu dat in de periode 2005 – 2018 de waterschappen al een vermindering van 67% hebben gerealiseerd.

Als bank van en voor de waterschappen blijft de NWB Bank niet achter in haar eigen duurzame ambities. De bank haalt bijvoorbeeld een belangrijk deel van haar funding op met zogenoemde Waterobligaties (Green Bonds). Om inzicht te geven in het gebruik van deze gelden publiceert de bank jaarlijks een Green Bond Newsletter. De Klimaatmonitor is daar een belangrijke informatiebron voor. Maar de ambities van de bank rijken verder. De NWB Bank wil als dé duurzame waterbank vanaf 2021 de klimaatimpact van haar volledige kredietportefeuille in kaart hebben gebracht en ook daar kan de Klimaatmonitor dankbaar voor worden gebruikt.

De Klimaatmonitor 2018 is hier te raadplegen.