MVO-beleid

Als bank van en voor de publieke sector heeft de NWB Bank andere belangen en waarden dan puur commerciële partijen. De bank streeft geen winstmaximalisatie na. Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering richt de NWB Bank zich nadrukkelijk op het creëren van langetermijn maatschappelijke meerwaarde. De NWB Bank zet zich in voor een stabiele en duurzame financiële sector, die op zijn beurt bijdraagt aan een economie die de mens dient en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belast. Als leidraad hiervoor heeft de bank een specifiek MVO-beleid opgesteld. In aanvulling op dit algemene beleid heeft de bank ook een specifiek mensenrechtenbeleid geformuleerd. Dit volgt op de ondertekening door de bank van het IMVO-convenant banken waarin afspraken staan die ervoor moeten zorgen dat bedrijven in de bankensector mensenrechtenschendingen aanpakken en voorkomen.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs