MVO-projecten

De NWB Bank stimuleert haar klanten en medewerkers actief om te participeren in maatschappelijk verantwoorde projecten. De NWB Bank zelf kent op dit gebied de volgende externe initiatieven:

Bank voor de klas

Jaarlijks geven medewerkers en directie van de NWB Bank tijdens de Week van het geld gastlessen in het kader van het project Bank voor de klas. Bank voor de klas is een samenwerking tussen 17 Nederlandse banken en wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB is partner van het platform Wijzer in Geldzaken dat ernaar streeft kinderen op jonge leeftijd al financieel bewust te maken om zo een basis te leggen voor financiële zelfredzaamheid: jong geleerd is oud gedaan.

In 2019 hebben 15 medewerkers van de NWB Bank in totaal 20 gastlessen gegeven aan groep 6, 7 of 8 van een basisschool. De NWB Bank onderschrijft het belang van financiële educatie en verstrekt jaarlijks een sponsorbijdrage voor de totstandkoming van het project. Ook heeft de bank een projectmedewerker afgevaardigd die zitting heeft in de Bank voor de klas-werkgroep van de NVB.

NWB Bank doet mee aan de World Cleanup Day

Op zaterdag 21 september 2019 heeft de NWB Bank deelgenomen aan de World Cleanup Day. Op deze dag werd er wereldwijd de grootste schoonmaakbeurt tot nu toe gehouden. Gelijktijdig werd het zwerfafval in kaart gebracht om hiervoor een structurele oplossing te bieden. In Nederland hebben meer dan 15.000 mensen deelgenomen aan de actie. Voor meer informatie zie https://www.worldcleanupday.nl.

Uitgerust met zwerfvuil-grijpers ging een NWB Bank-delegatie aan de slag voor de schoonmaakactie Duinen en strand opruimen. Frenk van der Vliet, directielid en voorzitter van de CSR Committee, stak flink de handen uit de mouwen samen met een aantal medewerkers van de bank. De actie leverde tassen vol zwerfvuil op waaronder plastic, bierblikjes, sigarettenpeuken en zelfs een vuile luier.

Voor de deelnemers aan de opruimactie is troep opruimen - ook als dat van een ander is - de normaalste zaak van de wereld. Als we allemaal ons steentje bijdragen wordt de wereld vanzelf wat schoner en mooier. Volgend jaar is de NWB Bank weer present, aldus het opruimteam van de bank.

NWB Fonds

De NWB Bank heeft in 2007 het NWB Fonds opgericht om de internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen te cofinancieren en hen in staat te stellen hun expertise in te zetten bij het oplossen van mondiale watervraagstukken in ontwikkelingslanden. Het NWB Fonds staat op afstand van de bank. Meer informatie over het fonds is hier te vinden of op de website van het NWB Fonds zelf.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen.

Naast de vaste categorieën Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water is er ieder jaar bijzondere aandacht voor een extra thema. Voor 2019 is dat Digitale transformatie. Ook wordt dit jaar de nieuwe categorie Dromenvanger geïntroduceerd. Deze categorie is bedoeld voor ideeën die nog niet rijp zijn voor de reguliere categorieën van de Waterinnovatieprijs.

Meer informatie over de Waterinnovatieprijs kunt u hier vinden.

Medewerkerssponsoring

Medewerkers van de NWB Bank die structureel en aantoonbaar betrokken zijn bij een duurzaam project kunnen een bijdrage vragen in de vorm van geld en/of tijd van de bank. Op die manier worden medewerkers aangemoedigd zich als vrijwilliger in te zetten.

In 2019 is een bijdrage verstrekt aan het burgerinitiatief Lansingerland waarvan een van de medewerkers de initiatiefnemer is. Hieronder een persoonlijke toelichting van deze bankmedewerker:

“Onlangs heb ik een toezegging gehad voor een bijdrage uit het NWB CSR-medewerkers-sponsoringbudget. Sinds 2016 ben ik namelijk aangehaakt bij een groepje bewoners in Lansingerland (mijn woonplaats) om een duurzaamheidsplatform op te richten. In november vorig jaar is ons platform lansingerlandsamenduurzaam officieel van start gegaan en gelanceerd door onze wethouder Duurzaamheid.

Het platform is opgericht door 6 bewoners uit Lansingerland met als doel om alle mooie duurzame initiatieven die in onze gemeente plaats vinden een podium te geven en ze met elkaar te verbinden. Wij willen laten zien dat er heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Het gaat hier dus niet om een enkele druppel op een gloeiende plaat maar om een alsmaar groter wordende waterval van mooie ideeën, initiatieven, projecten, concrete acties en maatregelen. Uiteraard willen wij iedereen betrekken, want niet alleen onze gemeente is verantwoordelijk voor het verduurzamen van onze leefomgeving, maar ook het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Lansingerland zelf. Omdat duurzaamheid voor veel van ons een wat allesomvattende maar ook lege term kan zijn, maken wij het concreet door te focussen op 8 specifieke thema’s. Dit zijn Wonen en Energie, Afval en Recycling, Mobiliteit, Groen en Natuur, Water en Lucht, Onderwijs en Zorg, Delen en Ruilen en Voeding en Tuinbouw. De 3 B's van Lansingerland Samen Duurzaam staan voor Bewust, Betrokken, Beter.

Met de bijdrage uit het CSR-medewerkers-sponsoringbudget willen wij o.a. een flyer ontwikkelen waar bezoekers van de Groenzoom 'de Big Five' kunnen afvinken als ze deze gespot hebben. De Groenzoom is een relatief nieuw natuurgebied tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs in. Om de bewoners van Lansingerland meer naar het natuurgebied te trekken en de bezoekers van de Groenzoom een leuke belevenis te geven is samen met beheerder Cor Noorman het idee van de flyer ontstaan. Wij hebben Cor Noorman gevraagd om de 'Big Five van de Groenzoom' samen te stellen met een aantal dieren die je gewoonlijk niet zo vaak ziet, zoals de zwarte ibis of een koereiger.

Verder wonen we verschillende soorten bijeenkomsten bij van de gemeente, politieke partijen enz. om ons gedachtegoed voor het voetlicht te brengen, schrijven we maandelijks een column in een lokale krant en worden we regelmatig uitgenodigd om mee te praten over een duurzame toekomst.”

Medewerkersexcursie

Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten bij het duurzame karakter van de bank, wordt jaarlijks een medewerkersexcursie georganiseerd. Door het bezoeken van projecten van stakeholders wordt de kennis en bewustwording bij medewerkers vergroot over hoe zij kunnen bijdragen aan een betere maatschappij. Het is de doelstelling om eenmaal per jaar een dergelijke excursie te organiseren. In 2019 staat voor de tweede helft van het jaar een medewerkersexcursie gepland, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.