S&P plaatst AAA-rating onder CreditWatch; A-1+ rating bevestigd

In navolging van de herziening van de economische risicoscore voor Nederland en haar Banking Industry Country Risk Assessment heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de rating van de NWB Bank onder CreditWatch negative geplaatst.

S&P verwacht in de komende weken een besluit te nemen in verband met de CreditWatch op de long-term rating. De short-term rating van de NWB Bank is bevestigd op het hoogste niveau van A-1+.

De NWB Bank wordt als publieke sectorbank door S&P aangemerkt als een ‘government related entity’ met een uitzonderlijk hoge waarschijnlijkheid van ‘extraordinary support of the Dutch government’.

NWB Bank’s Aaa/P-1 ratings, negative outlook, van Moody’s blijven ongewijzigd.

Den Haag, 16 november 2012

Directie

Klik hier voor het persbericht van S&P d.d. 16 november 2012.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goeden goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.