S&P bevestigt AAA rating; CreditWatch negative vervalt

Standard & Poor’s (S&P) heeft vandaag de long- en short-term AAA/A-1+ ratings voor de NWB Bank bevestigd. De plaatsing onder ‘CreditWatch negative’ van 16 november 2012 is vervallen.

S&P heeft de rol van de NWB Bank voor de overheid opnieuw beoordeeld en herzien van ‘zeer belangrijk’ naar ‘cruciaal’. De NWB Bank wordt als publieke sectorbank door S&P aangemerkt als een Government Related Entity (GRE) met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van ‘extraordinary government support’, waardoor de rating van de bank gelijk is gesteld aan die van de Nederlandse Staat. De rating van de NWB Bank als een GRE wordt door S&P gebaseerd op de overwegingen dat de bank een cruciale rol heeft binnen de Nederlandse publieke sector en dat de bank een ‘integral link’ heeft met de overheid. S&P beschouwt de NWB Bank als verlengstuk van de overheid.

De outlook is ‘negative’ in lijn met de outlook voor de Nederlandse Staat.

S&P gaat ervan uit dat indien de outlook van de Nederlandse Staat kan worden herzien naar ‘stable’, zij eveneens de NWB Bank een ‘Stable Outlook’ kan geven.

Den Haag, 21 december 2012

Directie

Klik hier voor het persbericht van S&P d.d. 21 december 2012.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goeden goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.