Benoeming commissarissen

In een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gehouden op 22 november 2012 zijn mevrouw A. van Vliet-Kuiper en de heer drs. M.B.G.M. Oostendorp benoemd tot commissaris van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) voor een periode van vier jaar.

Met haar benoeming tot commissaris vervult mevrouw Van Vliet de vacature die is ontstaan door het aftreden op eigen verzoek van de heer ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2012. Mevrouw Van Vliet (60) is met ingang van dit jaar dijkgraaf van Waterschap Velt en Vecht. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan onder meer in de functie van burgemeester van Amersfoort (2000-2010) en dijkgraaf van Waterschap Veluwe (1990-1999).

Met de benoeming van de heer Oostendorp tot commissaris is de financiële expertise binnen de Raad van Commissarissen verder versterkt. De heer Oostendorp (56) is sinds juni 2009 lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Daarvoor was hij lange tijd (1982-2008) werkzaam bij eerst ABN en later ABN AMRO in diverse functies.

Den Haag, 22 november 2012

Directie

Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goeden goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.