Emissie USD 1.000.000.000 benchmark

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 3 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.000.000.000 uitgegeven. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA/Aaa rating.

Deze lening, welke is uitgegeven onder het EMTN-programma van de bank ter grootte van EUR 50 miljard, zal in zijn geheel worden afgelost op 26 maart 2016. Storting vindt plaats op 26 maart 2013.

De couponrente bedraagt 0,75%. De re-offer prijs is 99,923%. De obligaties worden genoteerd aan de beurs van Luxemburg.

Den Haag, 26 maart 2013

All of these securities have been sold. This announcement appears as a matter of record only.

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be sold in the United States, or to or for the account or benefit of U.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act), absent registration or an exemption from registration under the Securities Act.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.