S&P verlaagt rating in navolging van Nederlandse Staat

Den Haag, 3 december 2013

Op 29 november 2013 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de long-term rating van de Nederlandse Staat verlaagd van AAA naar AA+. In navolging daarvan heeft S&P 2 december 2013 de long-term rating van de NWB Bank als Government Related Entity (“GRE”) gelijk getrokken en heeft zij de A-1+ short-term rating bevestigd. Het vooruitzicht is stabiel.

Overeenkomstig haar criteria voor GREs meent S&P dat er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat de NWB Bank op ‘extraordinary government support’ van de Nederlandse Staat kan rekenen bij financiële problemen. Als gevolg hiervan is de rating van de bank gelijk gesteld aan die van de Nederlandse Staat. S&P stelt dat de bank een cruciale rol heeft binnen de Nederlandse publieke sector en dat de bank een ‘integral link’ heeft met de overheid. S&P beschouwt de NWB Bank als verlengstuk van de overheid.

Klik hier voor het persbericht van S&P d.d. 2 december 2013.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Jolette Kramer-Buskens, tel. 070-4166253, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goeden goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.