Filter op:

Prof. dr. A.F.P. Bakker gekozen tot voorzitter raad van commissarissen

De raad van commissarissen van de NWB Bank heeft prof. dr. A.F.P. Bakker gekozen tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen met ingang van 23 april 2014. Op deze datum zal de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvinden waarin de huidige voorzitter van de raad van commissarissen prof. dr. R.G.C. van den Brink zal aftreden wegens het bereiken van de maximale termijn. De heer Bakker (1950) is lid van de raad van commissarissen en lid van de audit- en risicocommissie sinds 1 januari 2012. Instemming van DNB voor het voorzitterschap van de heer Bakker is verkregen.

Emissie EUR 1.000.000.000 5 jaars-benchmark

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft besloten tot uitgifte van een 5 jaars-obligatielening ter grootte van EUR 1.000.000.000. De leadmanagers zijn Deutsche Bank A.G., JP Morgan en Natixis. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA/Aaa rating.

Winnaar MVO Award 2013

Met trots maakt de NWB Bank bekend dat het waterschap Regge en Dinkel, per 1 januari 2014 waterschap Vechtstromen, met het project ‘Landbouw op peil’ de MVO award 2013 heeft gewonnen! De award bestaat uit een geldbedrag t.w.v. EUR 50.000 plus verschillende mogelijkheden om het project bij een breder publiek kenbaar te maken. Met het uitreiken van de award wil de NWB Bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten verder stimuleren en deze een podium bieden.

De projecten niaNesto en rioolwaterzuivering Apeldoorn van respectievelijk woningcorporatie Portaal en waterschap Vallei en Veluwe zijn door de jury tot de overige top-3 gekozen.

Resultaten 2013

NWB Bank in 2013:

  • Sterke positie in het publieke domein geconsolideerd
  • Nieuwe kredietverlening met € 3,7 miljard op peil gebleven
  • Nettowinst € 33,9 miljoen
  • Lange funding € 9,5 miljard

Moody’s Aaa-rating NWB Bank van ‘negative outlook’ naar ‘stable outlook’

12 maart 2014 - Moody’s Investors Service (“Moody’s”) heeft de outlook van de Aaa/P-1 ratings van de NWB Bank aangepast van ‘negative’ naar ‘stable’ in navolging van de op 7 maart 2014 aangekondigde stable outlook voor de Staat der Nederlanden.

Emissie USD 1.750.000.000 benchmark

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 5 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.750.000.000 uitgegeven. De lead managers waren Barclays Bank PLC, BNP Paribas en Nomura International plc. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA+ (stable outlook) /Aaa rating (stable outlook).

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) gehouden op 23 april 2014 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2013 vastgesteld. In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2013 is vastgesteld op € 33,9 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

Moody’s bevestigt Aaa-rating en wijzigt outlook naar ‘negative’

Moody’s Investors Service (“Moody’s”) heeft de Aaa-rating van de NWB Bank bevestigd en de outlook gewijzigd van ‘stable’ naar ‘negative’. De wijziging van de outlook maakt deel uit van Moody’s’ rating actie tot wijziging van de outlook van de lange termijn ratings van 82 Europese banken naar ‘negative’.

Uitgifte eerste Green Bond (Waterobligatie) ter grootte van EUR 500.000.000

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft vandaag een zeer succesvolle 5 jaars-benchmark Waterobligatie uitgegeven ter grootte van EUR 500.000.000. De uitgifte van deze eerste Waterobligatie onderstreept de rol van de NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector.

Aftreden drs. V.I. Goedvolk als commissaris van de NWB Bank

Vanwege wettelijke beperking van aantal bestuursfuncties per 1 augustus 2014 is drs. V.I. Goedvolk afgetreden als commissaris van de NWB Bank

Halfjaarcijfers 2014

• Nieuwe kredietverlening € 1,9 miljard
• Primeur emissie “Waterobligatie”
• Nettowinst € 27,6 miljoen (+ 27%)
• Lange funding € 9,0 miljard

USD 1.000.000.000 benchmark obligatie-emissie

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) heeft een 18 maands-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.000.000.000 uitgegeven. De lead managers waren Credit Suisse Securities (Europe) Limited en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA+ (stable outlook)/Aaa rating (negative outlook).

USD 1.500.000.000 benchmark obligatie-emissie

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) heeft een 3-jaars benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.500.000.000 uitgegeven. De lead managers waren BofA Merrill Lynch, Citigroup en TD Securities. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA+ (stable outlook)/Aaa rating (negative outlook).

Comprehensive Assessment ECB bevestiging financiële soliditeit NWB Bank

Op 4 november 2014 start de Europese bankenunie met de inwerkingtreding van het Single Supervisory Mechanism (SSM). Het SSM is de eerste pijler van de Europese bankenunie. De tweede pijler is het Single Resolution Mechanism en de derde pijler is het Deposit Guarantee Scheme. Onder het SSM zal het toezicht op de Europese banken worden uitgeoefend door de Europese Centrale Bank (ECB). De NWB Bank is een van de zeven Nederlandse significante banken die onder het directe toezicht van de ECB zal komen.

NWB Bank obligaties kwalificeren als Level 1 Assets

De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") heeft bevestigd dat de NWB Bank een promotional lender is in het licht van de liquidity coverage requirement onder de Capital Requirements Regulation. Dat betekent dat de door de bank uitgegeven obligaties kwalificeren als High Quality Liquid Assets Level 1.

DNB publiceerde daarover het volgende:

Standard & Poor's bevestigt AA+/A-1+ ratings

Op 4 november 2014 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de AA+/A-1+ long- en short-term ratings met stable outlook van de NWB Bank bevestigd.

EIB en NWB Bank verstevigen samenwerking in financiering van Nederlandse publieke sector

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) en de Europese Investeringsbank (“EIB”) zijn een bijzondere samenwerking overeengekomen om gezamenlijk op te trekken bij lange termijn financieringen in het publieke domein. De aandachtsgebieden zijn duurzaam openbaar vervoer, gezondheidszorg, onderwijs, sociale woningbouw, hernieuwbare energie en energiebesparing, water en klimaatadaptatie en –mitigatie (bijvoorbeeld dijken en sluizen).

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.