NWB Bank obligaties kwalificeren als Level 1 Assets

De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") heeft bevestigd dat de NWB Bank een promotional lender is in het licht van de liquidity coverage requirement onder de Capital Requirements Regulation. Dat betekent dat de door de bank uitgegeven obligaties kwalificeren als High Quality Liquid Assets Level 1.

DNB publiceerde daarover het volgende:

"According to Article 10(1e ii) of the Delegated Act of 10.10.2014 to supplement Regulation (EU) 575/2013, a promotional lender for the purpose of this article is defined as any credit institution whose purpose is to advance the public policy objectives of the Union or of the central or regional government or local authority in a Member State predominantly through the provision of promotional loans on a non-competitive, not for profit basis, provided that at least 90% of the loans that it grants are directly or indirectly guaranteed by the central or regional government or local authority and that any exposure to that regional government or local authority, as applicable, is treated as an exposure to the central government of the Member State in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) No 575/2013. Examples of promotional lenders in the Netherlands are N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) and Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank)."

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.