Emissie EUR 1.000.000.000 5 jaars-benchmark

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft besloten tot uitgifte van een 5 jaars-obligatielening ter grootte van EUR 1.000.000.000. De leadmanagers zijn Deutsche Bank A.G., JP Morgan en Natixis. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA/Aaa rating.

Dit is de eerste benchmarklening dit jaar van de NWB Bank.

De lening die wordt uitgegeven onder het MTN-programma van de bank ter grootte van EUR 60.000.000.000, zal in zijn geheel worden afgelost op 28 januari 2019. Storting zal plaatsvinden op 27 januari 2014.

De couponrente bedraagt 1.125%. De re-offer prijs is 99.436%. Notering zal worden aangevraagd aan de beurs van Luxemburg.

Distributie:

Regio
Azië 16%
Duitsland 23%
Frankrijk 4%
Zwitserland 15%
Spanje 12%
Benelux 18%
Overig 12%

Investeerder
Bank/Bank Treasuries 52%
Central Banks 17%
Asset Managers 23%
Overig 8%

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.