Moody’s bevestigt Aaa-rating en wijzigt outlook naar ‘negative’

Moody’s Investors Service (“Moody’s”) heeft de Aaa-rating van de NWB Bank bevestigd en de outlook gewijzigd van ‘stable’ naar ‘negative’. De wijziging van de outlook maakt deel uit van Moody’s’ rating actie tot wijziging van de outlook van de lange termijn ratings van 82 Europese banken naar ‘negative’.

Dit is het gevolg van Moody’s’ initiële beoordeling van de recent aangenomen Bank Recovery and Resolution Directive (“BRRD”) en het Single Resolution Mechanism (“SRM”) in de EU. Hoewel Moody’s’ beoordeling van ‘government support’ onveranderd is, zal zij de implicaties daarop van de verdere uitwerking van het SRM raamwerk en de implementatie van de BRRD in nationale wetgeving nader beoordelen.

De NWB Bank wordt als bank voor de Nederlandse publieke sector door Moody’s aangemerkt als een ‘government-related issuer’ met een zeer hoge waarschijnlijkheid van ‘extraordinary support’ van de Nederlandse Staat.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.