Moody’s Aaa-rating NWB Bank van ‘negative outlook’ naar ‘stable outlook’

12 maart 2014 - Moody’s Investors Service (“Moody’s”) heeft de outlook van de Aaa/P-1 ratings van de NWB Bank aangepast van ‘negative’ naar ‘stable’ in navolging van de op 7 maart 2014 aangekondigde stable outlook voor de Staat der Nederlanden.

De NWB Bank wordt als bank voor de Nederlandse publieke sector door Moody’s aangemerkt als een government-related issuer (GRI) met een zeer hoge waarschijnlijkheid van ‘extraordinary support’ van de Nederlandse Staat. Hierdoor is de rating van de bank een weerspiegeling van de rating van de Nederlandse Staat.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.