Standard & Poor's bevestigt AA+/A-1+ ratings

Op 4 november 2014 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de AA+/A-1+ long- en short-term ratings met stable outlook van de NWB Bank bevestigd.

S&P stelt de ratings van de NWB Bank gelijk aan die van de Nederlandse Staat omdat het de bank ziet als Government Related Entity (“GRE”) met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de bank op ‘extraordinary government support’ van de Nederlandse Staat kan rekenen indien dat nodig is. Eerder stelde S&P dat de bank een cruciale rol heeft binnen de Nederlandse publieke sector en dat de bank een ‘integral link’ heeft met de overheid. S&P beschouwt de NWB Bank als verlengstuk van de overheid.

Klik hier voor S&P’s media release van 4 november 2014 over de rating acties ten aanzien van de Nederlandse banken, waaronder NWB Bank

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070 416 6251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.