Financiering Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen

De NWB Bank financiert het nieuw te bouwen Collectiegebouw te Rotterdam, een gezichtsbepalend depot voor het Museum Boijmans Van Beuningen. De financiering vindt plaats in nauwe samenwerking met Stichting De Verre Bergen, de gemeente Rotterdam en ABN AMRO Bank.

Het depot wordt als collectiegebouw gepresenteerd en zal bezoekers toegang verlenen tot de depots van het museum, die normaal gesproken voor gewoon publiek ontoegankelijk zijn. In het gebouw zal ruimte zijn voor educatie, expositie en de mogelijkheid om restauratie van kunstobjecten van dichtbij mee te maken. “Met dit nieuwe concept wordt een jarenlang bestaand probleem van een te kleine en sterk verouderde depotruimte omgedraaid tot een innovatie op het gebied van collectiebeheer”, aldus Boijmans.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.