Grootste orderboek ooit voor obligatie NWB Bank

De NWB Bank heeft met veel succes haar eerste Social Bond van het jaar uitgegeven. Dit keer gaat het om een 10 jaars-benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van € 1 miljard. In totaal heeft de NWB Bank nu meer dan € 9 miljard aan maatschappelijk verantwoorde investeringen aangetrokken. De opbrengsten van de Affordable Housing Bonds zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

“Dit is onze meest succesvolle Affordable Housing Bond ooit. Het orderboek was ruim drie keer overtekend en dat heeft zich vertaald in een gunstigere prijs. Met deze Social Bond zijn we er wederom in geslaagd investeerders aan ons te binden die niet alleen financieel-economische maar ook maatschappelijke aspecten meewegen in hun besluitvorming”, aldus Tom Meuwissen, hoofd treasury bij de NWB Bank.

De net uitgegeven Affordable Housing Bond maakt onderdeel uit van het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de Housing Bond heeft plaatsgevonden op 30 januari 2019. De Housing Bond zal in zijn geheel worden afgelost op 6 februari 2029. De jaarlijkse couponrente bedraagt 0,625%. De re-offer price is 98,829%. De lead managers waren ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas en Natixis. Notering van de Housing Bond is aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.