Jaarcijfers 2018: opnieuw goed jaar voor de Nederlandse Waterschapsbank

  • Belangrijke bijdrage aan maatschappelijke en duurzame investeringsagenda Nederlandse publieke sector door forse stijging kredietverlening: van € 6,2 miljard in 2017 naar € 7,4 miljard in 2018
  • Nettowinst komt uit op € 99,7 miljoen (2017: € 122,5 miljoen)
  • Meer dan 25% aan funding opgehaald met Green en Social Bonds (€ 2,7 miljard)
  • Sterke kapitaalratio (CET 1-ratio) verder gestegen naar 61,6%

  De NWB Bank heeft opnieuw een mooi jaar achter de rug. De kredietverlening in 2018 nam toe tot € 7,4 miljard (2017: € 6,2 miljard) en de nettowinst van de bank kwam uit op € 99,7 miljoen (2017: € 122,5 miljoen). Dat de winst lager zou uitkomen was verwacht en heeft te maken met de minder gunstige financieringstarieven in de geldmarkt ten opzichte van 2017 sinds de ECB heeft aangekondigd het kwantitatieve verruimingsbeleid af te bouwen. Het balanstotaal van de bank bedroeg eind 2018 € 84 miljard en met haar circa 70 medewerkers blijft de NWB Bank zeer kostenefficiënt.

  “We zijn trots op de bijdrage die we met de forse stijging van onze kredietverlening leveren aan de maatschappelijke en duurzame investeringsagenda van de Nederlandse publiek sector. Ondanks stevige concurrentie hebben we ons marktaandeel in de financiering van de Nederlandse publieke sector het afgelopen jaar weten te bestendigen. De mooie resultaten onderstrepen de toegevoegde waarde van de NWB Bank als duurzame bank die bijdraagt aan een scherp, gevarieerd en innovatief speelveld waarin efficiënt en effectief wordt omgegaan met de publieke middelen”, aldus Lidwin van Velden, voorzitter van de directie.

  Toegenomen kredietverlening
  Waterschappen en woningcorporaties blijven samen met gemeenten de grootste klantgroepen van de NWB Bank. De NWB Bank voorziet deze en andere klanten in de publieke sector van passende en zo goedkoop mogelijke financiering. Door in te spelen op de veranderende behoefte van de klanten en door de kredietverlening verder te diversifiëren, vergroot de bank haar maatschappelijke betrokkenheid als zelfstandige promotional bank. Zo kunnen de klanten ook bij de NWB Bank terecht voor financiering van duurzame energieprojecten. De noodzakelijke verduurzaming van Nederland vergt de komende decennia grote investeringen en de NWB Bank wil en kan hier een goede bijdrage aan leveren.

  De toegenomen kredietverlening is voor een deel het resultaat van de overname eind vorig jaar van een portefeuille met publiekesectorleningen van ABN AMRO. De portefeuille, die bestaat uit langlopende leningen aan woningcorporaties, gemeenten, academische ziekenhuizen en drinkwaterbedrijven, is gefaseerd overgenomen. Van de in totaal circa € 2 miljard is in 2018 € 371 miljoen verworven. Ook zonder deze overname is de omvang van de nieuwe kredietverlening dus significant hoger dan in 2017.

  Toonaangevend in duurzame funding
  Om in de vraag naar kredietverlening te kunnen voorzien heeft de bank het afgelopen jaar € 10,4 miljard aan langlopende leningen uitgegeven op de internationale kapitaalmarkt. € 2,7 miljard hiervan is opgehaald met behulp van Waterobligaties (Green Bonds) en Affordable Housing Bonds (Social Bonds). Daarmee heeft de bank ook in 2018 haar eigen doelstelling gehaald om jaarlijks minimaal 25% van de financieringsbehoefte in te vullen met zogenoemde SRI-obligaties (Socially Responsible Investing). In totaal heeft de NWB Bank sinds 2014 € 8,8 miljard aan duurzame funding opgehaald. De bank is daarmee een toonaangevend uitgever van SRI-obligaties binnen de groep van SSA (Sovereigns, Supranationals and Agencies).

  Sterke kapitaalratio’s
  De kapitaalratio’s van de bank zijn het afgelopen jaar verder verstevigd. Met een Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van 61,6% bevindt de bank zich in de kopgroep binnen de eurozone bij een wettelijke minimumeis van 9,25% per 1 januari 2019 (inclusief de bankspecifieke Pillar II-vereiste van 2,25%). De leverage ratio is het afgelopen jaar gestegen tot 2,6% (2017: 2,5%). De Liquidity Coverage Ratio komt uit op 222% en daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de minimumeis van 100%.

  Het is de verwachting dat op 15 april a.s. het Europees Parlement zal instemmen met een proportionele toepassing van de leverage ratio-verplichting voor promotional banks. Eind vorig jaar hebben het Europees Parlement en de Europese Raad al een politiek akkoord gesloten over een pakket aan maatregelen waar de leverage ratio deel van uitmaakt. Zodra de nieuwe regelgeving is geformaliseerd kan de bank een leverage ratio presenteren die ruimschoots boven de minimale eis van 3% ligt.

  Vooruitzichten
  De Nederlandse economie zal naar verwachting in 2019 blijven groeien, maar in een lager tempo. De overheidsbestedingen zullen in 2019 toenemen. Dat is het gevolg van de bestedingsimpuls volgens het regeerakkoord. Mogelijk leidt dit tot meer publieke investeringen van klanten van de NWB Bank. De waterschappen hebben in ieder geval aangekondigd jaarlijks € 100 miljoen extra te investeren om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Met inachtneming van haar duurzame ambities en verdere diversificatie, wil de NWB Bank in 2019 haar kredietverlening op peil houden en waar mogelijk verder uitbreiden.

  De bank verwacht dat de nettowinst in 2019 op een lager niveau uitkomt dan in 2018. De lagere winstverwachting heeft te maken met de samenstelling van de kredietportefeuille, alsmede de verwachting dat de financieringstarieven in de geldmarkt verder zullen normaliseren nu de ECB haar kwantitatieve verruimingsbeleid aan het afbouwen is.

  De NWB Bank zal op 18 april 2019 haar jaarverslag 2018 publiceren.

  KERNCIJFERS (in miljoenen euro)

   

  2018

  2017

  BALANS

   

   

  Verstrekte financiering op lange termijn (nominale waarde) [1]

  47.644

  47.840

  Eigen vermogen

  1.726

  1.628

  Tier 1-vermogen

  1.938

  1.819

  Balanstotaal

  83.715

  87.123

  Risicogewogen activa

  2.627

  2.680

   

   

   

  RESULTATEN

   

   

  Renteresultaat

  234

  276

  Resultaat financiële transacties

  -48

  -58

  Operationele baten

  186

  218

  Bedrijfslasten

  22

  20

  Resultaatbelasting

  37

  37

  Bankenbelasting en resolutieheffing

  27

  28

  Nettowinst

  100

  123

   

   

   

  RATIO’S (%)

   

   

  Tier 1-ratio

  73,8

  67,9

  CET 1-ratio

  61,6

  55,9

  Cost/income ratio [2]

  11,8

  9,2

  Leverage ratio [3]

  2,6

  2,5

  Liquidity Coverage Ratio (LCR)

  222

  179

  Net Stable Funding Ratio (NSFR)

  129

  126

   

   

   

  Duurzaam ondernemen

   

   

  Volume Green/Social Bond financiering

  2.744

  3.480

  CO2-uitstoot binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton)

  3,7

  3,9

   

  [1] Kredieten inclusief rentedragende waardepapieren verstrekt aan decentrale overheden

   

   

  [2] Inclusief resultaatsbestemming

   

   

  [3] Exclusief bankenbelasting en resolutieheffing

   

   

  Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
  Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

  Waterinnovatieprijs

  De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

  Naar de Waterinnovatieprijs

  NWB Fonds

  In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.