Nieuwe CFO en CRO voor Nederlandse Waterschapsbank

Melchior de Bruijne zal per 1 december a.s. als Chief Financial Officer toetreden tot de statutaire directie van de Nederlandse Waterschapsbank. De benoeming van Melchior de Bruijne wordt op 29 oktober a.s. ter besluitvorming voorgelegd aan een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ard van Eijl, het huidige hoofd risk management van de bank, treedt als niet-statutair Chief Risk Officer eveneens toe tot het directieteam. Voor beide benoemingen is de vereiste instemming van de toezichthouders verkregen.

Age Bakker, voorzitter van de raad van commissarissen van de NWB Bank: “De raad is verheugd dat met de benoeming van Melchior de Bruijne en Ard van Eijl de directie weer op volle sterkte zal zijn.” Ook de voorzitter van de directie, Lidwin van Velden, is gelukkig met de aanstaande benoemingen: “Melchior en Ard zijn belangrijke aanwinsten voor het directieteam. Frenk (van der Vliet, red.) en ik kijken uit naar de samenwerking.”

Melchior de Bruijne (1974) is momenteel werkzaam als Director Risk Management & Compliance bij de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO). Hij werkt sinds 2005 bij FMO en was er ook Director Finance & Mid-Office. Melchior begon zijn carrière in 1998 bij KAS BANK na Economie te hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ard van Eijl (1973) is sinds 2013 Hoofd Risk Management binnen de NWB Bank nadat hij in 2009 bij de bank is komen werken. Voor indiensttreding was hij zelfstandig adviseur risk management en performancemeting bij verschillende vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Ard studeerde Econometrie aan de Universiteit Tilburg.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland, waaronder die op het gebied van duurzaamheid, zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.