NWB Bank en het IMVO-convenant voor de bankensector

Vandaag hebben de overheid, NWB Bank en 12 andere Nederlandse banken, de NVB en een aantal stakeholders het IMVO-convenant voor de bankensector ondertekend.

Het convenant is gericht op het verkleinen van de risico's op mensenrechten schendingen in internationale waardeketens. Het convenant is een goed voorbeeld van de wijze waarop de bankensector de dialoog met haar stakeholders verdere invulling geeft. NWB Bank draagt hiermee graag bij aan een vergroting van de impact van de bankensector en zal dit convenant naleven.

Onderstaand de internetlink naar het betreffende nieuwsbericht van de Rijksoverheid.
Read more ››

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.