NWB Bank financiert openbaar vervoer in regio Amsterdam

NWB Bank heeft samen met BNG Bank een financierings van 400 miljoen euro verstrekt aan openbaar vervoerbedrijf GVB in Amsterdam voor vervanging en verdere verduurzaming van materieel. De middelen worden onder meer gebruikt voor tramstellen, metrostellen en elektrische bussen.

Dit is de eerste externe lening in de geschiedenis van GVB (voorheen: gemeentevervoerbedrijf), dat hierbij samen werkt met de Vervoerregio Amsterdam. Die staat garant en vergoedt de kapitaallasten. GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Dagelijks reizen ongeveer 875.000 mensen met GVB mee, in de metro, tram en bus en op de veren over het IJ en Noordzeekanaal.

Naast investeringen in materieel gebruikt GVB de lening ook voor investeringen in vastgoed, ICT-systemen, installaties zoals wasstraten, wielendraaibanken en hefconstructies. Het is mogelijk om de financiering uit te breiden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van extra metro’s of trams.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.