NWB Bank geeft opnieuw Social Bond uit

De NWB Bank heeft voor de derde keer met succes een Affordable Housing Bond (Social Bond) uitgegeven. Dit keer gaat het om een 20 jaars-benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van € 500 miljoen. De opbrengsten van de Affordable Housing Bond zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

"Vorig jaar betraden we met groot succes de markt voor sociale obligaties. Ook deze 20-jaars Affordable Housing Bond kon op veel interesse rekenen en is ruim overtekend. Als NWB Bank onderstrepen we zo opnieuw onze rol als duurzame financiële partner van de publieke sector en bereiken we, net als met onze Waterobligaties, veel nieuwe investeerders die een speciale interesse in omgevings- en sociale impact hebben", aldus Tom Meuwissen, general manager treasury bij de NWB Bank.

De Housing Bond wordt uitgegeven onder het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de Housing Bond zal plaatsvinden op 27 april 2018. De Housing Bond zal in zijn geheel worden afgelost op 27 april 2038. De jaarlijkse couponrente bedraagt 1.5%. De re-offer price is 99.350%. De lead managers zijn Bank of America Merill Lynch, Citi en Crédit Agricole CIB. Notering van de Housing Bond zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.