NWB Bank geeft tweede Social Bond dit jaar uit

De NWB Bank heeft voor de tweede keer dit jaar met succes een Affordable Housing Bond (Social Bond) uitgegeven. Dit keer gaat het om een 5 jaars-benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van € 1 miljard. De opbrengsten van de Affordable Housing Bond zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

In de uitgave van het tijdschrift Binnenlands Bestuur van deze week staat een achtergrondartikel over de Affordable Housing Bonds van de NWB Bank. Hierin wordt een uitgebreid beeld geschetst van de rol die de bank speelt in deze markt en wat er met de opbrengsten van de Affordable Housing Bonds gebeurt. Voor een verkorte versie van het bladverhaal, klik hier.

De zojuist uitgegeven Housing Bond maakt onderdeel uit van het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de Housing Bond zal plaatsvinden op 25 september 2018. De Housing Bond zal in zijn geheel worden afgelost op 25 september 2023. De jaarlijkse couponrente bedraagt 0,125%. De re-offer price is 99,717%. De lead managers zijn BNP Paribas, DZ BANK, J.P. Morgan en SEB. Notering van de Housing Bond zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland, waaronder die op het gebied van duurzaamheid, zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.