NWB Bank geeft Waterobligatie uit voor Deltaprogramma

NWB Bank heeft een zeer succesvolle 6 jaars-benchmark Waterobligatie (Green Bond) uitgegeven ter grootte van 3 miljard Zweedse kronen. De transactie markeert NWB Banks eerste Green Bond in Zweedse kronen na uitgifte van drie eerdere Green Bonds in euro en dollar: EUR 500 miljoen 5-jaars in 2014, EUR 1 miljard 10-jaars in 2015 en USD 1,25 miljard 10-jaars in 2016.

Deze nieuwe Waterobligatie uitgifte onderstreept opnieuw de rol van NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector. NWB Bank is een national promotional bank met AAA/Aaa ratings, die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben.

Met deze uitgifte in Zweedse kronen blijft NWB Bank investeerders aantrekken en het marktbereik voor Green Bonds vergroten. 100% van de obligaties is gekocht door een groep Zweedse investeerders die de transitie naar een low carbon world en lange termijn duurzame samenleving nastreven. “Dit is onze vierde Waterobligatie en de eerste in Zweedse kronen en wederom zeer succesvol. De grote bijdrage van de waterschappen als het gaat om projecten op het gebied van aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering en biodiversiteit is essentieel voor het succes van onze Waterobligaties. We zijn voornemens ieder jaar tenminste één Waterobligatie uit te brengen”, aldus Tom Meuwissen, general manager treasury bij NWB Bank.

Opbrengsten van de Waterobligaties worden gebruikt om Nederlandse waterschappen te financieren. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor overstromingspreventie, waterbeheer en waterkwaliteit. De aanpassing aan klimaatverandering is een geïntegreerd onderdeel van hun taken. Een groot deel van de toekomstige investeringen in overstromings- en waterbeheer zal worden uitgevoerd onder de noemer van het “Deltaprogramma”, een plan dat is opgezet door de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overstromingspreventie- en waterbeheerprogramma’s aansluiten op de verwachte klimaatverandering in de komende decennia. Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) is de lead manager. "As one of the most developed markets for Green Bonds in the world, the Swedish krona market is a natural choice for green bond issuers looking to diversify its investor base to investors assigning a strong focus on ESG factors. The Swedish investor base welcomed NWB Bank’s decision to enter the Swedish krona green bond market with an inaugural SEK 3 billion fixed rate Water Bond issue. The size and placement of the transaction is another testament of the strength of the NWB Bank green bond framework and credit quality", aldus Gustav Landstorm, head of public sector and SSA origination bij SEB.

De Waterobligatie die wordt uitgegeven onder het EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Program, zal in zijn geheel worden afgelost op 25 januari 2023. Storting zal plaatsvinden op 25 januari 2017.

De jaarlijkse couponrente bedraagt 0,700% en de re-offer price is 99,481%. Notering is aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, telefoonnummer: 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.