NWB Bank lanceert NWB Portal

Vandaag lanceert NWB Bank een nieuwe online omgeving voor klanten: NWB Portal. Met deze portal zien klanten direct hoe hun leningportefeuille eruitziet en hoe deze zich ontwikkelt. Met NWB Portal wil NWB Bank haar dienstverlening verder professionaliseren en digitaliseren.

Toegang portal
De eerste klanten maken inmiddels gebruik van NWB Portal. De komende weken krijgen steeds meer klanten toegang tot deze nieuwe online omgeving. Zij worden hier uiteraard op tijd over geïnformeerd.

Voordelen voor klanten
Overzicht: klanten kunnen op elk moment hun actuele leningportefeuille bekijken en eenvoudig leningen van andere geldverstrekkers toevoegen.
Inzicht in toekomstige verplichtingen: klanten hebben altijd de toekomstige verplichtingen van hun leningportefeuille in beeld.
Analyse: op elk moment kunnen klanten rapportages opvragen en analyses uitvoeren van hun leningportefeuille, denk bijvoorbeeld aan een vervalkalender of een kasstroomoverzicht.
Elektronisch documenten uitwisselen: klanten kunnen documenten downloaden en uploaden in NWB Portal. Deze hoeven dus niet meer per post gestuurd te worden, waardoor een snellere afhandeling mogelijk is.
Up-to-date marktinformatie: NWB Portal biedt altijd de actuele referentietarieven op de geld- en kapitaalmarkt.

Aanmelden
Bent u klant van de NWB Bank en wilt u zich aanmelden voor de portal? Download dan hier het aanmeldingsformulier, vul dit in en stuur het terug.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en verdere instructies voor het gebruik van NWB Portal op deze pagina. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 070 – 416 62 66 of stuur een e-mail naar nwbportal@nwbbank.com.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.