NWB Bank lidstaat van herkomst

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) op grond van artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar lidstaat van herkomst is. Voor NWB Bank met statutaire zetel in Den Haag en notering aan Euronext Amsterdam, is dat Nederland.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.