NWB Bank onderdeel stresstest Europese Centrale Bank

De Nederlandse Waterschapsbank heeft deelgenomen aan de zogenoemde SSM SREP-stresstest van de Europese Centrale Bank. Deze stresstest verliep parallel aan de EU-brede stresstest die is uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA) en waaraan 48 andere banken waren onderworpen.

De stresstest leidde voor de NWB Bank in het basisscenario tot een CET1-ratio (kapitaalbuffer) van 62,7% per eind 2020. Onder het ongunstige (adverse) scenario komt deze ratio uit op 45,7%. In beide scenario’s voldoet de bank nog ruimschoots aan de minimale CET1 eis van 7,625%. In tegenstelling tot de EBA-stresstestresultaten worden de resultaten van de SSM SREP-stresstest niet door de ECB gepubliceerd.

De SSM (Single Supervisory Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)-stresstest is op dezelfde methodiek gebaseerd als die van de EBA-stresstest. Hij is bedoeld om de veerkracht van Europese banken op extreme, maar plausibele negatieve marktontwikkelingen gedurende een periode van drie jaar te beoordelen. Het is geen test waarvoor een bank kan slagen of zakken maar de uitkomsten worden meegenomen als input voor het reguliere SREP-proces.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.