NWB Bank stijgt met stip naar plaats 11 in Transparantiebenchmark

Vandaag is in Den Haag de jaarlijkse Kristalprijs uitgereikt. Deze prijs wordt op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging. De NWB Bank is met stip gestegen op deze lijst en neemt de 11e plaats in. Vorig jaar stond de bank nog op plek 27. Een andere staatsdeelneming, Royal Schiphol Group, ging er met de eerste prijs vandoor.

De Kristal is een prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Voor meer informatie, zie https://www.transparantiebenchmark.nl/nieuws/schiphol-wint-kristalprijs-2019

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.