NWB Bank leidt Werkgroep Biodiversiteit onder Platform Duurzame Financiering

Onder leiding van de Nederlandse Waterschapsbank zal een werkgroep zich buigen over het thema biodiversiteit. De werkgroep is opgericht door het Platform voor Duurzame Financiering van DNB en bestaat uit een brede vertegenwoordiging vanuit de financiële sector. Ook de overheid is aangehaakt. Voorziter van de directie van de NWB Bank, Lidwin van Velden, is de zogenoemde sponsor van de werkgroep.

In de financiële sector groeit het besef dat biodiversiteit, net als het klimaat, een onderwerp van materieel belang is. Zo waarschuwde DNB begin dit jaar voor consequenties voor economische activiteit als gevolg van verlies van biodiversiteit. De afname van het aantal en de diversiteit van insecten leidt bijvoorbeeld tot vermindering van opbrengst voor gewassen. De nieuwe werkgroep gaat de uitdagingen ten aanzien van biodiversiteit in kaart brengen en werken aan een sectorbrede aanpak. De werkgroep wil eind 2020 resultaat opleveren. In dat jaar eindigt de United Nations Decade on Biodiversity, het actieplan van de VN voor biodiversiteit.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. Eerder zijn al werkgroepen opgericht die zich bezig houden met ander andere klimaatrisico's, impactmeting van de Sustainable Development Goals en carbon accounting en nu dus ook biodiversiteit.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.