NWB Bank’s langste openbare obligatie-emissie ooit

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft met succes een 25 jaars-obligatielening ter grootte van € 500.000.000 uitgegeven. Dit is de langstdurende obligatie-emissie van de NWB Bank ooit, waardoor de curve van de bank verder is verlengd. Dit is de tweede EUR obligatie-emissie met een lange looptijd van de NWB Bank dit jaar, na een succesvolle uitgifte van een 20 jaars-obligatielening ter grootte van € 500.000.000 in mei, die in september is verhoogd met € 250.000.000. De opbrengst van deze emissie zal worden gebruikt voor de financiering van lange termijn leningen van de bank aan de Nederlandse publieke sector.

De lead managers zijn BNP Paribas, Goldman Sachs International en LBBW. De hoge kwaliteit van de orderportefeuille getuigt van een sterke vraag van Duitse klanten (45%) en werd gedomineerd door de vraag van Asset Managers, die 54% van het totaal bedroeg.

Deze lening, die is uitgegeven onder het EMTN-programma van de NWB Bank ter grootte van EUR 60 miljard, zal in zijn geheel worden afgelost op 4 oktober 2041. De jaarlijkse couponrente bedraagt 0,750%. De re-offerprijs was 98,178%. De obligaties zullen worden genoteerd aan de beurs van Luxemburg.

Verdeling per type investeerder

Asset Managers

54%

Central Bank/OI

19%

Bank Treasuries/Private Bank

17%

Insurance/Pension

10%

Verdeling per regio

Germany

45%

Nordic Region

14%

Netherlands

13%

France

11%

UK

9%

Other

8%

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

NWB Bank’s principal aim as national promotional bank is to provide financing to the Dutch public sector at the highest possible quality and the lowest possible cost. Its solid status and financial expertise allow the Bank to raise funds on favourable terms in the international financial markets. Furthermore, NWB Bank has a very low cost structure. Rather than aiming to maximise its profits, NWB Bank seeks to achieve optimum financial results that are in line with its character.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.