Nederlandse Waterschapsbank neemt leningportefeuille van € 2 miljard over van ABN AMRO

De Nederlandse Waterschapsbank heeft een principeakkoord bereikt met ABN AMRO over de overname van een portefeuille van leningen aan de Nederlandse publieke sector. De totale omvang van de portefeuille bedraagt ​​circa € 2 miljard en bestaat uit langlopende leningen aan woningcorporaties, gemeenten, academische ziekenhuizen en drinkwaterbedrijven. De gefaseerde overname van de portefeuille is reeds in gang gezet en wordt de komende weken afgerond in overleg met de betrokken partijen.

“Voor de NWB Bank is dit de grootste overname van een portefeuille ooit. De lange looptijd van de onderliggende leningen past goed bij de maatschappelijke missie van de bank om een duurzame relatie met onze klanten aan te gaan. Daarnaast helpt het onze kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector verder uit te breiden en diversifiëren”, aldus Frenk van der Vliet, binnen de directie van de NWB Bank verantwoordelijk voor kredietverlening.

De NWB Bank is een national promotional bank en heeft als doel de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. “Ook in dat opzicht past de overname goed bij het profiel van de bank. Doordat de financieringskosten voor NWB Bank met haar AAA/Aaa-ratings zeer laag zijn, kunnen klanten in voorkomende gevallen bij een toekomstige rente- of spreadherziening goedkoper uit zijn”, zo vervolgt Frenk van der Vliet.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.