EUR 1.000.000.000 benchmark obligatie-emissie

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft besloten tot uitgifte van een 7 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.000.000.000. De lead managers zijn Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan en RBS. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA (stable outlook)/Aaa rating (stable outlook).

Deze lening, die is uitgegeven onder het MTN-programma van de bank ter grootte van EUR 60 miljard, zal in zijn geheel worden afgelost op 19 januari 2023. Storting zal plaatsvinden op 19 januari 2016.

De couponrente bedraagt 0,500%. De re-offer prijs is 99,644%. Notering zal worden aangevraagd aan de beurs van Luxemburg.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.