Vervroegde aflossing NWB Bank Callable Fixed Rate and Index Linked Interest Notes per 30 juni 2016

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. bevestigt hierbij dat de EUR 80,000,000 Callable Fixed Rate and Index Linked Interest Notes (ISIN XS0222962564) uitgegeven 30 juni 2005 vervroegd worden afgelost per 30 juni 2016. Voor de voorwaarden van de Notes wordt verwezen naar het base prospectus d.d. 11 juni 2004 en het supplement op het base prospectus d.d. 11 juni 2005 en het pricing supplement d.d. 29 juni 2005.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.