159 Inzendingen in de race voor Waterinnovatieprijs

Huisartspraktijken die andere medicijnen voorschrijven om de waterkwaliteit te bevorderen. Tuinmeubelen die overtollig regenwater tijdelijk opvangen en nieuwe, duurzame en goedkopere bekleding voor dijken. Dit is een kleine greep uit de 159 binnengekomen inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2016.

Dit jaar maken maar liefst 159 projecten kans op de Waterinnovatieprijs voor het meest vernieuwende idee of baanbrekende initiatief dat toepasbaar is binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de NWB Bank.

GROTE DIVERSITEIT AAN INZENDINGEN
De projecten zijn ingezonden in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Waterbewustzijn’. De diversiteit is groot.

Zo zijn er oplossingen op het gebied van wateroverlast, initiatieven ter verbetering van de waterkwaliteit en nieuwe technieken voor kustverdediging ingediend. De inzendingen zijn afkomstig van zowel overheden als van particulieren en bedrijfsleven.

JURY IN BERAAD
Onder leiding van de nieuwe juryvoorzitter Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van In-frastructuur en Milieu, buigt een deskundige jury zich momenteel over de inzendingen. Begin november worden de genomineerden bekend gemaakt en kan er op Waterinnovatieprijs.nl gestemd worden voor de Publieksprijs.

PRIJSUITREIKING
De prijzen in de verschillende categorieën worden op feestelijke wijze uitgereikt op 17 november 2016 in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De winnaars ontvangen een glazen kunstwerk van Gert Bullée en krijgen daarnaast een intensief versnellingstraject met een looptijd van 9 maanden.

Het gaat hierbij om een traject op maat waarbij een innovatiemakelaar de winnaar op weg helpt bij de realisatie of marktintroductie van de innovatie. Dit traject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.