Winnaars Waterinnovatieprijs 2016

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die passen bij de taken van de waterschappen: waterveiligheid, schoon water, voldoende water en waterbewustzijn. Dit jaar waren er 160 inzendingen. Ruim 4.000 mensen stemden via Waterinnovatieprijs.nl voor de Publieksprijs, een record in de geschiedenis van de Waterinnovatieprijs.

Winnaars Waterinnovatieprijs 2016
Categorie Waterveiligheid: de Diefdijklinie, meer dan alleen een dijkversteviging
Categorie Schoon water: Water besparen en hergebruiken door S.C.H.O.O.N.
Categorie Voldoende water: Achteroever Wieringermeer, proeftuin voor innovatieve landbouw
Categorie Waterbewustzijn: Battle of the Beach, een lesmodule voor de basisschool
Publieksprijs: Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart

Jury vol lof
Een deskundige jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, prees de winnaars vooral om hun omgevingsbewuste aanpak en oog voor duurzaamheid.

Menno Snel, voorzitter van de NWB Bank en mede jurylid: “Waterschappen en aanverwante bedrijven vervullen belangrijke taken, die soms onderbelicht blijven. Met de individuele prijzen voor iedere kerntaak - inclusief waterbewustzijn, een in onze ogen steeds belangrijker wordende taak -, krijgen innovatieve projecten een podium en verdere ondersteuning via de innovatiemakelaar. Net als vorig jaar, zijn wij als financier van de sector trots dat wij kapitaal mogen aandragen voor projecten die leiden tot verdere reductie van CO2 uitstoot, betere benutting van grondstoffen en materialen - de zgn. circulaire economie - en bewustzijn van eigen handelen”.

Versnellingstraject voor de winnaars
De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2016 krijgen een versnellingstraject aangeboden, waarbij de wensen en behoeften voor de toekomst worden geïnventariseerd: hoe kan deze innovatie verder worden gebracht? Is er bijvoorbeeld behoefte aan een proeftuin, internationale uitrol of specifieke kennis op een onderdeel van de innovatie? Een innovatiemakelaar helpt de winnaar in een traject van 9 maanden om zijn wens in vervulling te laten gaan.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.