NWB Bank financiert het gerechtsgebouw Hoge Raad

NWB Bank heeft een 30-jarige financiering verschaft aan het Hoge Raad PPS project met als aandeelhouders BAM en PGGM.

Het project betreft het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de services (DBFMO) van de Hoge Raad in Den Haag, zoals aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van het Ministerie van Justitie. Hoofdgebruiker van het project is de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast huisvest het pand de Deltacommissie en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugbescherming. .

Door de herfinanciering zijn de rentelasten, en daarmee de kosten, voor het project en voor de overheid als gebruiker verlaagd en vastgelegd voor de resterende looptijd.

De bouw van het gerechtsgebouw is destijds door BAM succesvol voltooid en het gebouw is inmiddels een jaar in gebruik. De verantwoordelijkheden in de operationele fase zijn o.a. onderhoud, catering en schoonmaak voor een periode van 30 jaar.

Directielid Frenk van der Vliet: “Wij zijn verheugd dat door deze succesvolle transactie de portefeuille van NWB Bank op het gebied van Publiek-Private-Samenwerking (PPS) Projecten verder wordt uitgebreid.”

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.