NWB Bank en EIB akkoord over EUR 500 miljoen extra voor duurzame economie

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) hebben vandaag in Den Haag een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen getekend.

De EIB stelt dit bedrag beschikbaar aan NWB Bank, die vervolgens EUR 500 miljoen zal investeren in verduurzaming sociale woningbouw en het helpen van de waterschappen bij hun ambities op het vlak van de circulaire economie. De lening is een vervolg op de samenwerking die eind vorig jaar is gestart en waarmee inmiddels EUR 800 miljoen aan projecten in sociale woningbouw, milieu, kenniseconomie en de watersector zijn gefinancierd. De samenwerking tussen de twee promotional banks is geïnitieerd om, naast het uitwisselen van kennis en ervaring, de publieke sector in Nederland van nog aantrekkelijkere financiering te kunnen voorzien. Hiervoor stelt de EIB een leningsfaciliteit van EUR 250 miljoen beschikbaar, waarbij een groot deel gereserveerd zal zijn voor projecten met een focus op klimaatbeheersing.

“Wij zijn blij om samen met de EIB te kunnen helpen bij het verwezenlijken van de duurzame agenda van de waterschappen en de sociale woningbouw in Nederland", aldus Menno Snel, bestuursvoorzitter van de NWB Bank.

Vicepresident Pim van Ballekom van de EIB stelde: “NWB Bank heeft een vergelijkbare strategie als het aankomt op het bereiken van kleinere projecten. Hoewel de EIB qua volume de grootste multilaterale financiële instelling ter wereld is, zijn we een relatief kleine organisatie. Om kleinere projecten te bereiken werken we dus altijd samen met lokale intermediairs. We bouwen voort op een uitstekende samenwerking die eind 2014 is begonnen en die voor EUR 800 miljoen aan kleine publieke investeringen in Nederland op gang heeft gebracht.”

Achtergrondinformatie:
De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor investeringen en kredietverlening van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de EU-Lidstaten en kan zo tegen goede voorwaarden lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende gunstige, langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU.

De NWB Bank is een national promotional bank en financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en ratings van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA). Sinds 4 november 2014 valt de NWB Bank als significante bank onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank.

Perscontact:
EIB: Tim Smit Tel: +352 4379 89076, +352 691 286423 of e-mail t.smit@eib.org
NWB Bank: Heleen van Rooijen, Tel: +31 70 416 6251 of e-mail persinfo@nwbbank.com

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.