Eerste benchmark obligatie-emissie van 2017

NWB Bank heeft met succes een 10 jaars-obligatielening in Reg S format ter grootte van € 1.000.000.000 uitgegeven. De opbrengst van deze obligatielening zal worden gebruikt voor de financiering van lange termijn leningen van de bank aan de Nederlandse publieke sector. NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

De lead managers zijn Barclays, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc. en J.P. Morgan. De hoge kwaliteit van de orderportefeuille getuigt van een sterke vraag van Duitse investeerders (50%) en werd gedomineerd door de vraag van banken, die 61% van het totaal bedroeg.

Deze lening, die is uitgegeven onder het EMTN-programma van NWB Bank, zal in zijn geheel worden afgelost op 18 januari 2027. Storting zal plaatsvinden op 18 januari 2017. De jaarlijkse couponrente bedraagt 0,625%. De re-offerprijs is 99,480%. De obligaties zullen worden genoteerd aan de beurs van Luxemburg.

Verdeling per type investeerder

Banks

61%

Central Bank/Official Institutions

18%

Fund Managers

18%

Insurance/Pension

3%

Verdeling per regio

Germany

50%

France

17%

United Kingdom

14%

Netherlands

6%

Other Europe 

Asia

Other

6%

5%

2%

 

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, telefoonnummer: 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.