USD 1.500.000.000 benchmark obligatie-emissie

NWB Bank heeft een 2 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.500.000.000 uitgegeven. De lead managers zijn Bank of Montreal en The Toronto-Dominion Bank. De NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

Deze lening, die is uitgegeven onder het EMTN-programma van de bank ter grootte van EUR 60 miljard, zal in zijn geheel worden afgelost op 23 januari 2019. Storting heeft plaatsgevonden op 23 januari 2017.

De couponrente bedraagt 1,500%. De re-offer prijs is 99,771%. De obligaties zijn genoteerd aan de beurs van Luxemburg.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, telefoonnummer: 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.