Wijziging Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de NWB Bank wijzigen, omdat de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wijzigen per 1 maart 2017. De ABV zijn in overleg tussen de NVB en de Consumentenbond opgesteld. Ook is er overleg geweest met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers. Alle leden van de NVB, waaronder de NWB Bank, hanteren de ABV. De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking. Op de website van de NVB vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen. In de Algemene Voorwaarden staan de basisregels voor de relatie tussen de klant en de bank.

De gewijzigde Algemene Voorwaarden van de NWB Bank zijn inhoudelijk gelijk aan de ABV, met uitzondering van artikel 37. Deponering van de gewijzigde Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden.

U kunt hier de gewijzigde Algemene Voorwaarden van de NWB Bank raadplegen.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.