NWB Bank heeft een USD 1 miljard benchmark obligatielening uitgegeven

Condities

Grootte: USD 1.000.000.000
Ratings: AAA(st)/Aaa(st)
Format: 144A/Reg S
Stortingsdatum: 2 maart 2017
Aflossingsdatum: 2 maart 2022
Couponrente: 2,25%
Re-offer prijs: 99,423%
Beursnotering: Luxembourg Stock Exchange
Joint Lead Managers: BMO, HSBC, BAML en Scotia Bank
Programma: Debt Issuance Program EUR 60,000,000,000 dated 28 April 2016

Verdeling per type investeerder

Central Bank/Official Institutions 43,5%
Bank Treasury 35,7%
Fund Managers 13,2%
Corporate 7,6%

Verdeling per regio

Americas 48,3%
EMEA 30,0%
Asia 21,7%

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, telefoonnummer: 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.