NWB Bank financiert Climate Investor One

De NWB Bank heeft een 20-jarige financiering verstrekt aan het Construction Equity Fund van Climate Investor One (CIO). De financiering is gegarandeerd door Atradius DSB.

CIO is een nieuwe benadering om duurzame infrastructuur- en energieprojecten in opkomende landen te financieren en richt zich daarbij op zonneenergie, windenergie en waterkracht. CIO is een initiatief van FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, en Phoenix InfraWorks, een Zuid-Afrikaanse specialist op het gebied van duurzame financiering van infrastructuur. Het fonds wordt gemanaged door Climate Fund Managers (CFM).

De opzet van CIO is uniek omdat meerdere investeringsfondsen in 1 faciliteit worden gecombineerd. Op die manier kunnen de verschillende fasen van de projectcyclus i.e. de ontwikkelingsfase, de constructiefase en de operationele fase efficiënter worden gefinancierd. Hierdoor worden sneller de gewenste resultaten geboekt op het gebied van milieu, sociale impact en rendement.

Menno Snel, directievoorzitter van de NWB Bank, is "trots om een lange termijn partner van CIO te zijn en op die manier een bijdrage te leveren aan duurzame energie en de circulaire economie.”

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.