NWB Bank roept op tot effectieve publiek-private samenwerking bij duurzame omslag

De NWB Bank is medeondertekenaar van een gezamenlijke verklaring van een groot aantal financiële instellingen waarin zij pleiten om samen met het nieuwe kabinet en het bedrijfsleven extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. De brief is verstuurd aan de informateur van het nieuwe kabinet en aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

Als publieke bank die zich richt op maatschappelijke meerwaarde hecht de NWB Bank veel belang aan duurzaamheid. Onze klanten zijn overheden en publieke instellingen in Nederland en deze partijen spelen een belangrijke rol bij de omschakeling naar een circulaire economie. De NWB Bank wil voor hen een robuuste en duurzame financiële partner zijn. De bank werkt daarbij graag samen met andere (financierings)partijen en daarom heeft NWB Bank de brief ondertekend.

Klik hier voor de brief.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.