Benoeming Toon van der Klugt als commissaris NWB Bank

In een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gehouden op 17 augustus 2017 is de heer drs. A.J.B. (Toon) van der Klugt benoemd tot commissaris van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) voor een periode van vier jaar.

Met zijn benoeming tot commissaris vervult Toon van der Klugt de vacature die is ontstaan door het aftreden van mevrouw A. (Albertine) van Vliet-Kuiper in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2017. Toon van der Klugt (60) is hoogheemraad (loco-dijkgraaf) van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Hij heeft ruime bestuurlijke en financiële ervaring opgedaan binnen de wereld van waterschappen en is daarnaast oprichter en bestuurder van een bedrijf dat actief is in de internationale tuinbouw.

Den Haag, 17 augustus 2017
Directie

Informatie voor media: Simon Zwagemakers, tel. 070-4166259, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA-rating en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.