NWB Bank geeft 30-jarige social bond uit

De NWB Bank heeft voor de tweede keer dit jaar een Affordable Housing Bond (social bond) uitgegeven. Dit keer gaat het om een 30 jaars-benchmark Housing Bond ter grootte van € 600 miljoen. Niet eerder gaf de NWB Bank een obligatie uit met een dergelijke lange looptijd. In de internationale kapitaalmarkt wordt het zelfs de langste uitstaande social bond. De opbrengsten van de Housing Bond zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw.

"Eerder dit jaar plaatsten we al met groot succes een 7 jaars- en 15-jaars benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van respectievelijk € 1,5 miljard en € 500 miljoen. We merkten toen dat er zowel bij onze bank als in de markt behoefte bestaat aan obligaties met een langere looptijd. Ook deze 30-jaars Housing Bond is ruim overtekend. Als NWB Bank onderstrepen we zo opnieuw onze rol als duurzame financiële partner van de publieke sector en investeerders zijn blij dat hun geld wordt gebruikt voor projecten met maatschappelijke impact", aldus Tom Meuwissen, general manager treasury bij de NWB Bank.

De Housing Bond wordt uitgegeven onder het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de Housing Bond zal plaatsvinden op 29 augustus 2017. De Housing Bond zal in zijn geheel worden afgelost op 29 januari 2048. De jaarlijkse couponrente bedraagt 1.625%. De re-offer price is 98.420%. De lead managers zijn LBBW, DZ Bank, Nord LB en Goldman Sachs International. Notering van de Housing Bond zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.

Informatie voor media: Simon Zwagemakers, tel. 070-4166259/06-57457906, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.