NWB Bank ‘Most Impressive Social Bond Issuer’ volgens GlobalCapital

NWB Bank heeft tijdens het tweede GlobalCapital Sustainable & Responsible Capital Markets Forum de award voor ‘Most Impressive Social Bond Issuer’ in ontvangst mogen nemen. NWB Bank betrad dit jaar voor het eerst de markt voor sociale obligaties met de zeer succesvolle uitgifte van een Affordable Housing Bond. De opbrengsten van deze obligatie worden specifiek gebruikt voor de financiering van sociale woningbouw waardoor de bank een bijdrage levert aan de zekerstelling van woonruimte voor onder andere minderbedeelden.

Treasurer Bouke den Hoed nam de prijs namens de bank in ontvangst. Volgens hem “onderstreept de award de waardering van de internationale kapitaalmarkt voor onze rol als duurzame financiële partner van de publieke sector. Na onze succesvolle Green Bonds heeft onze introductie in de markt voor Social Bonds aangetoond dat er toegevoegde waarde zit in het uitgeven van obligaties waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor projecten met een maatschappelijke impact.”

De uitgifte van de 7 jaars- en 15-jaars benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van respectievelijk € 1,5 miljard en € 500 miljoen was ook genomineerd voor de ‘Most Innovative Green/SRI Bond Deal’. Deze award is uiteindelijk toegekend aan het agentschap van de Franse Staat.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.

Informatie voor media: Simon Zwagemakers, tel. 070-4166259/06-57457906, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.