Inschrijving Waterinnovatieprijs 2017 geopend!

Zend jouw briljante wateridee nu in voor de Waterinnovatieprijs!

Meer piekbuien, langere perioden van droogte, ambitieuze energiedoelstellingen: het werk van de waterschappen kent grote uitdagingen. Heb jij een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Draagt jouw idee bij aan beter, duurzamer en goedkoper waterbeheer? Zend jouw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2017!

De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs uit in de volgende categorieën:

- Waterveiligheid
- Schoon water
- Voldoende water
- Energie en waterschappen

Winnaars maken kans op een intensief versnellingstraject dat hen helpt bij de ontwikkeling van hun innovatieve idee. Inzenden kan tot 22 september!

Meer informatie en inzenden

De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden door een deskundige jury beoordeeld op innovativiteit, duurzaamheid en haalbaarheid als business-case. De jury staat onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Begin november worden de genomineerden bekend gemaakt, waarna het publiek op hun favoriete innovatie kan stemmen voor de Publieksprijs.

De feestelijke uitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op maandag 27 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.