NWB Bank op plek 6 van 'World's 50 Safest Banks'

NWB Bank staat opnieuw in de top 10 van 's werelds veiligste banken. Net als in 2016 neemt NWB Bank de 6e plek in op deze lijst, die jaarlijks wordt gepubliceerd door het financiële magazine 'Global Finance'.

Op 14 oktober 2017 zijn, en marge van de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank in Washington DC, de prijzen voor de veiligste banken ter wereld uitgereikt tijdens een ceremonie georganiseerd door Global Finance.

De lijst van veiligste banken ter wereld wordt samengesteld door een vergelijking van de langetermijn krediet ratings en de totale activa van de 500 grootste banken wereldwijd. Ratings van Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch zijn hiervoor gebruikt. Global Finance publiceert deze lijst sinds 1992. Klik hier voor de volledige lijst.

 

BANK

LAND

1

KfW

Duitsland

2

Zürcher Kantonalbank

Zwitzerland

3

Landwirtschaftliche Rentenbank

Duitsland

4

L-Bank

Duitsland

5

Bank Nederlandse Gemeenten

Nederland

6

Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

Nederland

7

NRW.BANK

Duitsland

8

Banque et Caisse d'Épargne de l'État

Luxemburg

9

Caisse des Dépôts et Consignations

Frankrijk

10

DZ Bank

Duitsland

Informatie voor media: Simon Zwagemakers, tel. 070-4166259 / 06-57457906, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.